Big Fish
Oceniamy, kreujemy, rozwijamy
 • Bog Fish - Doradztwo
 • Big Fish - Szkolenia
 • Big Fish - Career Management


Assessment Center (Centrum Oceny

Assessment Center (Centrum Oceny) polega na diagnozie poziomu kompetencji zawodowych pracowników lub potencjalnych pracowników (kandydatów biorących udział w procesie rekrutacji).

Kariera w zakupach

Assessment Center (Centrum Oceny) polega na diagnozie poziomu kompetencji zawodowych pracowników lub potencjalnych pracowników (kandydatów biorących udział w procesie rekrutacji).

Metodę stosuje się w przypadku gdy chcemy wyłonić najlepszego kandydata w procesie rekrutacyjnym. Metoda jest skuteczna ze względu na swoją kompleksowość: kompetencje pracowników są oceniane w różnorodnych zadaniach przez kilku asesorów.

Nasza usługa AC obejmuje:

 • definicję kluczowych kompetencji, ich wskaźników behawioralnych i skali oceny
 • projektowanie sesji AC: przygotowanie narzędzi/ zadań do oceny kompetencji
 • przeprowadzenie AC
 • analizę wyników i dokonanie oceny w zespole asesorskim
 • opracowanie raportów dla klienta i uczestników
 • podsumowanie sesji i udzielenie naszych rekomendacji

Jakie ten projekt ma znaczenie dla organizacji? Zalety Assessment Center:

 • uzyskanie wszechstronnego obrazu kompetencji kandydatów objętych procesem
 • zminimalizowanie błędnych decyzji w procesie rekrutacji
 • wybór finalnego kandydata najbardziej odpowiadającego potrzebom organizacji przy użyciu obiektywnej oceny
 • obniżenie kosztów rotacji w organizacji poprzez trafny wybór nowych kandydatów