VUCA o co chodzi ? Zachęcam do – Przywództwo w świecie VUCA

VUCA o co chodzi ? Zachęcam do – Przywództwo w świecie VUCA | Big Fish Sp. z o.o.
01.09.2022

VUCA o co chodzi ? Zachęcam do – Przywództwo w świecie VUCA

Pojęcie VUCA narodziło się w latach 90tych w środowisku wojskowym U.S. Army War College na określenie sytuacji, jaka powstała po zakończeniu Zimnej Wojny. VUCA Określał ówczesną rzeczywistość, w której liderzy musieli podejmować decyzje charakteryzującą się: V - Volatility – zmiennością U - Uncertainty – niepewnością C - Complexity – złożonością A - Ambiguity – niejednoznacznością.

Pojęcie VUCA narodziło się w latach 90tych w środowisku wojskowym U.S. Army War College na określenie sytuacji, jaka powstała po zakończeniu Zimnej Wojny. VUCA Określał ówczesną rzeczywistość, w której liderzy musieli podejmować decyzje charakteryzującą się:
V - Volatility – zmiennością
U - Uncertainty – niepewnością
C - Complexity – złożonością
A - Ambiguity – niejednoznacznością.

Jak wiele terminów zaczerpniętych ze środowiska wojskowego, również VUCA zostało zaadaptowane do świata Biznesu. Szersze zastosowanie znalazło w pierwszej połowie XXI w, szczególnie po zamachu na WTC. VUCA przeżywa od tego czasu renesans zarówno w koncepcjach wojskowych, jak i w koncepcjach przywództwa strategicznego, które mają zastosowanie w wielu organizacjach, począwszy od korporacji nastawionych na zysk po organizacje edukacyjne. Liderzy nieustannie muszą liczyć się ze zmianami, które nie zawsze są łatwe do przewidzenia. W obecnych czasach jesteśmy świadkami wielu zmian zachodzących na globalnych rynkach: zmieniają się modele biznesowe, technologie, procesy, zasoby,  zmienia się również rynek pracy. Obecnie wchodzimy w erę kolejnej rewolucji przemysłowej – zwaną też erą cyfrową, która charakteryzuje się wysokim stopniem elastyczności (umożliwiającej zaspokajanie zindywidualizowanych potrzeb klienta). Głównymi nośnikami tej rewolucji są m.in. cyfryzacja – IoT (Internet of Things), IoS (Internet of Systems), nowe technologie wytwórcze, komunikacja maszyna–maszyna i maszyna–człowiek. Zmiany, które możemy zaobserwować będące elementami czwartej rewolucji przemysłowej to między innymi: rozwój technologii wytwarzania przyrostowego, np. drukowanie 3D (zarówno do prototypowania, jak i realizacji indywidualnych zamówień), rozwój sztucznej inteligencji, rozwój automatyzacji, przetwarzanie danych w chmurze lub mgle, big data (analityka dużych zbiorów danych dotyczących wszystkich aspektów rozwoju produktów i produkcji), nowa generacja robotów charakteryzująca się aktywną interakcją z otoczeniem i z innymi robotami oraz adaptacją do zmieniających się warunków i wymagań, systemy rzeczywistości rozszerzonej. Zmiany zachodzą coraz szybciej, co wymaga od liderów elastycznego podejścia, ciągłego uczenia się  i umiejętności rozwiązywania coraz bardziej kompleksowych problemów przy jednoczesnym braku całościowych danych. Zmienia się paradygmat przywództwa a co za tym idzie zmieniają się również kompetencje poszukiwane u współczesnych liderów.

W mojej książce, bazując na licznych źródłach literatury przedmiotu, opisuję szerzej charakterystykę VUCA, opisuję  jak optymalnie funkcjonować niepewnym środowisku. Dużą część książki poświęcam na opisy różnego rodzaju narzędzi do podejmowania skutecznych decyzji i rozwiązywania kompleksowych problemów. Kolejna część jest poświęcona przywództwu, zarządzaniu zmianą  i zarządzaniu innowacjami.  W książce opracowałam również spis definicji kompetencji liderów (72 kompetencje), które sprzyjają optymalnemu funkcjonowaniu w świecie VUCA.


Zapraszamy na nasze szkolenie Lider zakupów w świecie VUCA https://www.e-bigfish.com.pl/termin/23


Książkę można kupić m. in na stronie wydawnictwa: https://helion.pl/ksiazki/przywodztwo-w-swiecie-vuca-jak-byc-skutecznym-liderem-w-niepewnym-srodowisku-agnieszka-piatkowska,podevu.htm#format/d