Podsumowanie 2021 - rekrutacja w zakupach - obserwacje Big Fish

Podsumowanie 2021 - rekrutacja w zakupach - obserwacje Big Fish | Big Fish Sp. z o.o.
03.01.2022

Podsumowanie 2021 - rekrutacja w zakupach - obserwacje Big Fish

W ubiegłym roku mieliśmy wiele dyskusji z naszymi klientami, szefami zakupów oraz kandydatami na temat tego jak wygląda rynek i co się zmieniło.

W ubiegłym roku mieliśmy wiele dyskusji z naszymi klientami, szefami zakupów oraz kandydatami na temat tego jak wygląda rynek i co się zmieniło. Poniżej krótka synteza: 

1.    Wynagrodzenia *– wynagrodzenia w zakupach bezsprzecznie zwiększyły się i dotyczy to całego kraju. Stanowiska operacyjne w firmach międzynarodowych/ globalnych zaczynają się od 8000 brutto, kupcy strategiczni/ liderzy kategorii (w zależności od zakresu – lokalny, regionalny, globalny) zarabiają od 14 000 do 25 000 brutto, menedżerowie zakupów/ dyrektorzy, CPO’s (w zależności od zakresu): od 25 000 brutto. 

2.    Trendy rynkowe wpływające na rekrutację 

- home office (“lepiej mieć pracownika na home office niż żadnego”) -  coraz więcej firm oferuje możliwość pracy 100% z domu, większość kandydatów z którymi rozmawialiśmy w zeszłym roku pytało o taką możliwość (nawet jeśli pracodawca był zlokalizowany w tym samym mieście w którym mieszkali). Warto przy tej okazji wspomnieć, że rozwój możliwości pracy z domu skutkuje również szerszym dostępem kandydatów mieszkających w Polsce do stanowisk o zasięgu regionalnym/ globalnym. W związku z tym pracodawcy zlokalizowani w Polsce w „walce o talenty” konkurują z pracodawcami spoza kraju. 

- wzrost projektów rekrutacyjnych w SSC/GBS i BPO’s – w ciągu tego roku planowane jest otwarcie 50 nowych centrów usług wspólnych a 80% już istniejących zamierza zwiększenie zatrudnienia do I kwartału 2022. Początkowo w SSC/GBS i BPO zatrudnienie znajdowali głownie księgowi, specjaliści ds. HR oraz IT, od kilku lat zwiększa się zapotrzebowanie na kupców (głownie operacyjnych i taktycznych, choć w wielu organizacjach mówimy już o zakupach strategicznych). Centra usług wspólnych mocno „ścigają się o kandydatów” oferując interesujące wynagrodzenie i pakiety pracownicze.

- wzrost popytu na kandydatów z doświadczeniem w zakupach strategicznych/ zarządzaniu kategoriami zakupowymi - w pierwszej fazie pandemii 2019/20 wiele procesów rekrutacyjnych zostało wstrzymanych, jednak w 2021 r zaobserwowaliśmy zwiększone zainteresowanie pracodawców  i duże ożywienie na rynku pracy. Wielu kandydatów bez obaw zmieniało pracodawców w czasie pandemii. 

- rekrutowanie „na zapas” – po raz pierwszy zaobserwowaliśmy tzw. rekrutowanie na zapas czyli powtarzające się sytuacje, gdy pracodawca deklarował np. zatrudnienie 2 kandydatów, jednakże w trakcie procesu rekrutacji ofertował wszystkich kandydatów, którzy zostali zaproponowani. Pracodawcy tłumaczyli, że widzą, że w ciągu kolejnych kilku miesięcy i tak będą potrzebowali zatrudnić nowych pracowników. Zdarzały się też sytuacje tworzenia nowych stanowisk pod kompetencje konkretnego kandydata. 

 

3.    Walka o talenty - coraz trudniej o dobrych pracowników w zakupach. Z naszych ponad 16 letnich doświadczeń i obserwacji rynku (Polska, Europa Zach, CEE) wynika, że zakupy (z małą przerwą na kryzys 2008 r.) były rynkiem pracownika. O dobrych pracowników było trudno, dobrzy pracownicy cenili swoje kompetencje, nie poszukiwali aktywne pracy a raczej byli otwarci na rozmowy o nowych potencjalnych „wyzwaniach zawodowych”. Trend ten tylko się umocnił biorąc pod uwagę uwarunkowania rynkowe (punkt 2). Raporty dotyczące zakupów np. Global CPO survey (Deloitte) również wskazują na to, że brak talentów i wystarczających kompetencji w zakupach to jedna z bolączek szefów zakupów.

 

4.    Czego oczekują kandydaci? 

- lepszych warunków finansowych niż u poprzedniego pracodawcy (szczególnie biorąc pod uwagę ewentualne straty, które poniosą poprzez Polski Ład)

- możliwości pracy home office/ hybrydowej – rzetelnej informacji na temat formy pracy po pandemii

- ciekawszych projektów i zadań, większego zakresu odpowiedzialności 

- szybkich decyzji i informacji zwrotnej dotyczącej procesu rekrutacyjnego. Kandydaci, którzy podjęli decyzję o zmianie pracodawcy uczestniczą w kilku procesach rekrutacyjnych jednocześnie. Zależy im na przejrzystości w procesie rekrutacyjnym tzn. informacji dotyczącej ilości etapów procesu i terminu zakończenia procesu. Im dłuższy proces rekrutacyjny tym większa szansa na utratę kandydatów.

- rzetelnego przedstawienia oferty pracy oraz warunków 

- informacji na temat możliwości rozwoju w organizacji 

- sprzyjającej kultury organizacyjnej 

Zachęcamy też do pobrania naszego bezpłatnego materiału „Jak rekrutować w zakupach” https://karierawzakupach.pl/

5.    Wielka rezygnacja czy widać ją w zakupach? 

Great Resignation, to masowe porzucanie dotychczasowych stanowisk i firm przez pracowników, trend który mocno dał o sobie znać w Stanach Zjednoczonych oraz Europie Zachodniej. Jeszcze nie zaobserwowaliśmy trendu wielkiej rezygnacji w zakupach aczkolwiek, pierwszy raz w ubiegłym roku spotkaliśmy się z informacjami od kilku kandydatów, że poważnie rozważają zmianę roli zawodowej i kontynuowanie kariery poza zakupami, gdzie nie ma tak dużej presji. Badania dotyczące rynku pracy pokazują, że co czwarty z polskich pracowników byłby gotów rzucić pracę, ponieważ nie czuje związku z pracodawcą. W Polsce pandemia dla wielu osób była czasem przewartościowania relacji do pracy, dla innych czasem w którym „nabawili” się wypalenia zawodowego (65 proc badanych deklaruje, że odczuwa symptomy wypalenia zawodowego).

6.    Czy wszyscy „dojrzeli” do ról które piastują? 

Z żalem przyznaję, że nie wszyscy. Jest to powodem dużego popytu na pracowników i niekiedy zatrudniania osób, które jeszcze nie dojrzały do danej roli. Jeśli jest to działanie świadome – zatrudnienie pracownika z niewystarczającymi kompetencjami, którego intensywnie szkolimy i rozwijamy, to wszystko jest w porządku. Gorzej jeśli nie towarzyszą temu żadne działania rozwojowe. Wówczas po kilku miesiącach mamy do czynienia z rozczarowaniem z obu stron jak również z rozczarowaniem innych pracowników działu, gdyż może to wpłynąć na niższą efektywność i kulturę pracy. Podczas realizacji procesów rekrutacyjnych zdarza się, że kandydaci, którzy piastują stanowiska Category Liderów nie potrafią opisać strategii zarządzanej przez siebie kategorii, menedżerowie projektów zakupowych nie są w stanie opowiedzieć co znajduje się w karcie projektu, kupcy strategiczni nie potrafią opowiedzieć o czynnikach kosztowych danej podkategorii, dyrektorzy zakupów nie potrafią podać przykładu rozwoju kompetencji własnych podwładnych. Przykładów można by mnożyć, niemniej jednak sytuacja w której kandydat piastuje rolę do której nie ma wystarczających kompetencji jest dla niego/ niej dość ryzykowana pod względem ewentualnej zmiany pracodawcy.   

W tym roku życzymy wszystkim przedstawicielom działów zakupów:

- wysokich wynagrodzeń i ciekawych pakietów benefitów :)

- ciekawych wyzwań zawodowych (wyzwań, nie problemów z którym nie można sobie poradzić), inspirujących projektów zakupowych pozwalających na stałe zwiększanie własnych kompetencji, tak by być poszukiwanym na rynku a nie poszukiwać pracodawcy.

*informacje nie uwzględniają zakupów handlowych 

Dodatkowe informacje:

SSC/BPO

https://inwestycje.pl/gospodarka/kolejnych-50-centrow-uslug-wspolnych-ma-powstac-w-ciagu-roku/

 Wielka rezygnacja 

https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103090,27926429,wielka-rezygnacja-z-pracy-ale-jeszcze-nie-w-polsce-czy-nas.html

https://spidersweb.pl/plus/2021/12/wielka-rezygnacja-praca-zwolnienia-wypalenie-zawodowe-ucieczka

https://prod.news/pl/hays-poland-19/44-pracownikow-byloby-w-stanie-zrezygnowac-z-pracy-nie-majac-kolejnej-jaki-jest-powod-63

https://www.procurious.com/procurement-news/great-resignation-what-it-means-for-you

Polski Ład

https://www.money.pl/podatki/polski-lad-kto-zyska-a-kto-straci-na-podatkowej-rewolucji-pis-oni-dokladnie-to-policzyli-6696141552912992a.html