"LinkedIn dla profesjonalistów w zakupach - jak korzystać z platformy do zwiększenia swojego potencjału biznesowego?"

"LinkedIn dla profesjonalistów w zakupach - jak korzystać z platformy do zwiększenia swojego potencjału biznesowego?" | Big Fish Sp. z o.o.
14.04.2023

"LinkedIn dla profesjonalistów w zakupach - jak korzystać z platformy do zwiększenia swojego potencjału biznesowego?"

Z raportu CareerBuilder jasno wynika, że profesjonalny profil jest w obecnych czasach po prostu koniecznością niezależnie od tego czy poszukujesz pracy aktywnie czy nie. (*dane z raportu CareerBuilder).

Zakupowy profil na LinkedIn 

► Dlaczego warto posiadać i rozwijać swój profil na LinkedIn ?

- 70% pracodawców sprawdza profile kandydatów w mediach społecznościowych

- 24% pracodawców nie zatrudniło potencjalnego kandydata ze względu na informacje znalezione w „social media”

- 44% pracodawców znalazło treści na profilach potencjalnych kandydatów, które spowodowały, że złożyli ofertę pracy kandydatowi

- prawie 60% pracodawców raczej nie zadzwoni do potencjalnego kandydata jeśli nie znajdzie jego profilu w „social media”


Z raportu CareerBuilder jasno wynika, że profesjonalny profil jest w obecnych czasach po prostu koniecznością niezależnie od tego czy poszukujesz pracy aktywnie czy nie. (*dane z raportu CareerBuilder).


► Co warto zawrzeć w profilu?  VIII kroków do sukcesu


 • Wypełnij wszystkie sekcje Twojego  profilu. Twój profil tak jak wszystko w Internecie podlega indeksacji – im więcej sensownych informacji w nim zawrzesz, tym większa szansa, że potencjalny pracodawca lub headhunter skontaktuje się z Tobą.
 • Dodaj profesjonalne zdjęcie. Zwiększa ono Twoją widoczność i powoduje, że Twój profil jest częściej odwiedzany (14x częściej niż profil bez zdjęcia).
 • Zadbaj o słowa klucze. Poszukując kandydatów, osoby rekrutujące wpisują konkretne słowa klucze, które wiążą się z daną rolą zawodową i kluczowymi kompetencjami. Zazwyczaj są to kompetencje tzw. twarde (biznesowe) nie społeczne – ponieważ te sprawdza się podczas rozmowy rekrutacyjnej. Zakupowe słowa klucze mogą być związane z:
 • -  z piastowani przez Ciebie stanowiskami np.: „commodity buyer”
 • - z kategoriami, którymi zarządzałeś, bądź za które byłeś odpowiedzialny np. „facilities, MRO, aluminum, castings, fasteners”
 • - z obszarem biznesowym np. produkcja (jaka?), usługi, handel
 • - z typem zakupów – „direct / indirect / resale”
 • - z rolą zakupów w organizacji: strategiczna, taktyczna, transakcyjna/ operacyjna (np. „strategic sourcing, tactical sourcing/ low dollar sourcing, P2P”)
 • - z obszarem geograficznym – lokalne, regionalne (np. EMEA), globalne
 • - z poszczególnymi krokami procesu zakupowego/ „sourcinowego” np. „tco, cost breakdown, cost modeling, suppliers identification/ development, contractng, benchmark etc.”
 • z celami (KPI’s): np. „savings, otd, supply base reduction, contractual coverage, payment terms, LCC sourcing”
 • ze znajomością języków

UWAGA !

Indeksacja słów kluczy. Najwyższej indeksacji w naszym profilu podlegają następujące miejsca:

- nr 1 tzw. „Headline” który wyświetla się tuż pod naszym imieniem i nazwiskiem. I tutaj niektóre osoby poszukujące aktywnie pracy popełniają podstawowy błąd – wpisują w to miejsce informację „poszukuję nowych wyzwań”. Jak myślicie ilu headhunterów używa słów kluczy „poszukuję nowych wyzwań?” Nikt nie poszukuje osób poszukujących nowych wyzwań – wszyscy z kolei poszukują konkretnych kandydatów o konkretnych umiejętnościach i konkretnym doświadczeniu. „Headline” poniekąd uzupełnia się samoistnie – LinkedIn wpisuje tam po prostu ostatnio piastowane przez nas stanowisko. Nie zawsze nazwa stanowiska odzwierciedla w pełni naszą rolę zawodową. Zdarza się, że wiele firm wymyśla nazwy stanowisk, które są niejako endemiczne – występują wyłącznie w danej organizacji, a wszędzie indziej nazywane są w zupełnie inny sposób. Jeśli np. oficjalna nazwa Twojego stanowiska brzmi „Buyer”, ale Twoja rola jest regionalna to warto wpisać w nawiasie przy nazwie stanowiska nazwę regionu, za który byłeś odpowiedzialny.

nr 2 podsumowanie zawodowe. „About” ma zachęcić czytelnika do zapoznania się z dalszą częścią opisu zawodowego. Warto, żeby było opisane w punktach – łatwiej się je czyta.      Co warto zawrzeć?:

•        ilość lat doświadczenia w zakupach

•        sektory biznesowe w których mieliśmy doświadczenie

•        zakres naszego doświadczenia (lokalne/ międzynarodowe, regionalne, globalne)

•        poziom rocznych wydatków (APV – annual purchase value)

•        kategorie, którymi zarządzaliśmy

•        cele i sposoby ich osiągnięcia (np. uzyskanie c.a 3% oszczędności poprzez: konsolidację i racjonalizację bazy dostawców, zmianę specyfikacji, projekty Value Engineering, wdrażanie alternatywnych źródeł dostaw  - LCC sourcing, wdrożenie magazynu konsygnacyjnego)

•        zarządzanie zespołem (ilość osób? Zarządzanie wirtualnym zespołem, jeśli był rozproszony geograficznie)

- nr 3 kluczowe umiejętności/ „key skills & endorsements”– tutaj dodajmy maksymalną liczbę umiejętności. Na LinkedIn  od razu widoczna jest  pierwsza dziesiątka,  ale nie oznacza to, że pozostałe 40 nie jest indeksowane. Najwyżej indeksowane w naszym profilu umiejętności to te, za które zebraliśmy największą liczbę „plusów” od innych użytkowników. Maksymalna widoczna ilość to 99 plusów, a kolejność możemy zmienić w każdym momencie. W miejsce tej z pierwszej dziesiątki przesunąć którąś z niższych pozycji – wówczas będziemy zbierać plusy za kolejne umiejętności. Doświadczenie pokazuje, że użytkownicy LinkedIn dodają plusy pojawiające się w pierwszej dziesiątce.  Wpisując nasze kluczowe umiejętności zwróćmy uwagę jakie nazwy sugeruje nam sam system. Nie „twórzmy nowych bytów” jeśli system nie sugeruje żadnej nazwy podobnej kompetencji to po postu nie wpisujmy jej. Oznacza to, że jesteśmy prawdopodobnie jedną z pierwszych osób, która tą kompetencję chce zaprezentować. System jeszcze jej nie wychwytuje i najprawdopodobniej to słowo klucz jest bardzo słabe i nikt (lub mało) kto użyje go, żeby znaleźć kandydata. Zachęcam do zapoznania się z opracowaną przez nas listą kompetencji zakupowych, którą można pobrać na stronie: https://karierawzakupach.pl/

Warto ująć jak najwięcej kompetencji związanych z doświadczeniem zakupowym np.:

Internal client / stakeholders relations management, SRM – Suppliers relationship management, Advanced negotiation skills, TCO analysis, Strategic sourcing, Contract management, Productivity improvement, Procurement project management , Procurement and supply chain processes and methods, Purchasing organizations transformation, Business process optimization and out/in sourcing, Cost optimization, Cost models - TCO, PV, NPV, Category management (direct and indirect materials), Procurement process and strategy development, SRM – supplier selection, evaluation, management , Procurement Process efficiency, Supply chain costs optimization, Contract &Vendor management, Make vs. Buy analysis, Cost reduction analysis , Process improvement, e-sourcing, Should cost models, Rfx process management, Suppliers research, Suppliers benchmark, Regional/ global sourcing, Spend analysis, Suppliers risk management, Supplier assessment, Supplier development, suppliers negotiations, contract management, contracting, direct/ indirect spend management, contract negotiation, cost avoidance, needs analysis, stakeholders mapping, complexity reduction, business process mapping, e-auctions, e-sourcing, LCC sourcing, outsourcing, subcontracting, life cycle analysis, volume bounding, catalogue introduction, standardization, target costing, specification optimization, risk analysis, functionality assessment, process benchmark, VMI, cost data mining, cost breakdown, RFI, RFP, RFQ process, S2C process, S2P process, P2P process, competitive bidding, supplier market intelligence, cost benchmark, supply base consolidation, supply base reduction, supply base analysis, demand reduction, cost avoidance, maverick buys reduction, souring strategy development, strategy execution, delivery cycle costs reduction, consignment stock introduction, project procurement

- nr 4 przynależność do grup – szerzej w punkcie VI.

- nr 5 opis doświadczenia. Wiele osób w ogóle nie uzupełnia tej sekcji, a jest to duży błąd, ponieważ ta sekcja również podlega indeksacji. Sama nazwa stanowiska nie wystarczy tym bardziej, że pod nazwą stanowiska mogą kryć się różne obowiązki w zależności od firmy i struktury działu. Na co dzień zajmuję się rekrutacją w obszarze zakupów i można by rzec „ile organizacji tylu kupców” tzn. istnieją naprawdę spore różnice w obowiązkach oraz zakresie działań kupców. W niektórych organizacjach np. kupiec ma tak dużą swobodę i obszar działania, że ze swoimi kompetencjami w innych firmach mógłby spokojnie zajmować wyższe stanowiska np. Lidera Kategorii Zakupowej.


Co zawrzeć w sekcji doświadczenie?

•        nazwy kategorii i subkategorii  którymi zarządzałeś (stanowią słowa klucze) np. usługi profesjonalne: usługi prawne, usługi HR, doradcze, usługi rekrutacyjne, szkolenia; IT: software, hardware, doradztwo, Claud, SaaS, outsourcing IT;  surowce chemiczne: substancje czynne etc.

•        poziom wydatków (APV – annual purchase value/ spend)

•        linię raportowania („solid/ dotted”)

•        zakres  (lokalny, regionalny, globalny/ ilość zakładów produkcyjnych, oddziałów na rzecz których dokonywaliśmy zakupów)

 Cele główne zadania i obowiązki


 • Wyeliminuj nieistotne, subiektywne kompetencje np. zmotywowany, zorientowany na rezultat, zorganizowany, energetyczny itd. nie wnoszą nic do sprawy. Headhunter nie poszukuje kandydata wpisując słowo zmotywowany (z góry zakłada, że kandydat jest, albo przynajmniej powinien być zmotywowany). Jeśli uważasz, że jesteś skuteczny, to pokaż to po prostu twardymi danymi – np. w sekcji doświadczenie zawodowe wpisz jakie miałeś cele na danym stanowisku i jaki w jakim stopniu je osiągnąłeś.
 • Język. Na LinkedIn polecam profil w j. angielskim. LinkedIn to portal o globalnym zasięgu. Często zdarza się, że headhunterzy z innych krajów poszukują kandydatów w Polsce dla międzynarodowych firm, posiadających w Polsce swoje odziały. Dzieje się tak dlatego, że globalne firmy rekrutacyjne mają często podpisane umowy globalne ze swoimi globalnymi klientami. Headhunterzy używają LinkedIn do poszukiwania kandydatów i przeszukują profile w j. angielskim.
 • Grupy – warto skorzystać z możliwości i zapisać się do jak największej liczby grup, które odzwierciedlają nasze zainteresowania zawodowe oraz nasze role zawodowe. Unikajmy jednak grup osobistych – nie związanych z naszym zawodem (demonstrujących nasze upodobania polityczne, preferencje religijne i inne). Przynależność do grup powoduje wyższą indeksację naszego profilu.
 • Posty – dzielenie się treścią. Dzielenie się najlepszymi praktykami, informacjami związanymi z Twoim obszarem zawodowym pomaga w budowaniu pozycji eksperta. Z badań LinkedIn wynika, że 60% użytkowników LinkedIn jest zainteresowanych treściami związanymi z ich obszarem biznesowym. Publikuj przydatne informacje z punktu widzenia Twojego networku. Zanim podzielisz się treścią zastanów się czy ta informacja jest interesująca – czy gdyby ktoś inny się nią podzielił podziękował byś mu za to?

Network - Twoja sieć kontaktów. Budowanie sieci kontaktów to długoterminowe zajęcie, ale też bardzo dobra inwestycja w rozwój własnej kariery. Z badań MIT (Massachusetts Institute of Technology) nad utalentowanymi pracownikami (tzw. gwiazdami w organizacji) wynika, że Ci, którzy mieli rozbudowane kontakty byli bardziej efektywni – zdobywali przewagę, gdyż w krótkim czasie potrafili uzyskać dostęp do wiedzy i podjąć szybką, właściwą decyzję. W ich sieci kontaktów znajdowali się nie tylko współpracownicy, ale również osoby prywatne.

Jak budować network?

 • Zapraszaj nowo poznane osoby – staraj się używać spersonalizowanego zaproszenia – staraj się znaleźć wspólny punkt zainteresowań ze swoim potencjalnym kontaktem
 • Dodaj kontakty ze swojej skrzynki mailowej
 • Dodaj współpracowników i klientów wewnetrznych
 • Zaproś znajomych
 • Zapraszaj osoby z grup tematycznych
 • Przedstawiaj/ polecaj innych

Warto zapraszać do swojej sieci kontaktów headhunterów działających w naszym obszarze zawodowym. Headunterzy zazwyczaj (jeśli proces nie jest utajniony) informują swoją sieć kontaktów o aktualnie prowadzonych projektach rekrutacyjnych. Będąc w ich sieci kontaktów będziemy na bieżąco informowani o toczących się procesach.

► Podsumowanie:

 • Osoby dbające i rozwijające swoją sieć kontaktów często nie poszukują pracy tylko otrzymują oferty pracy (wykorzystując tzw. „ukryty rynek pracy”).
 • Im więcej wartościowych osób w naszych kontaktach tym większe prawdopodobieństwo, iż ciekawe informacje nie umkną naszej uwadze.
 • Warto wyrobić sobie nawyk zapraszania interesujących osób do kontaktów (współpracownicy, partnerzy biznesowi, headhunterzy członkowie stowarzyszenia etc.). Im więcej kontaktów w „1st degree” tym więcej osób w naszej sieci.
 • Warto pisać krótkie artykuły, prowadzić blog lub grupę, wypowiadać się na grupach, gratulować osobom w naszej sieci nowych wyzwań zawodowych lub rocznic, dzielić się treścią.
 • Jeśli w naszych kontaktach będą osoby z branży, istnieje prawdopodobieństwo iż podzielą się informacją, że w ich firmie aktualnie prowadzony jest proces rekrutacyjny na stanowisko będące w kręgu naszych zainteresowań.
 • Ustawienia (LI) – warto w ustawieniach konta ustawić pełną transparentność,          w przeciwnym wypadku powyższe działania nie będą miały sensu.

Więcej informacji dotyczących budowania i zarządzania własnym profilem na LinkedIn zawarłam w mojej książce „Zarządzanie karierą i zawodowa zmiana w zakupach”. Zachęcam do lektury: https://karierawzakupach.pl/ Mój poradnik „Zarządzanie karierą i zawodowa zmiana w zakupach” jest efektem mojego ponad 17-letnie doświadczenie w rekrutacji i rozwoju pracowników działu zakupów na terenie Europy, a także żywego zainteresowania światem zakupów i trendów w nim panujących oraz olbrzymiej sympatii do tej roli. Poradnik dedykuję wszystkim (niezależnie od poziomu stanowisk zakupowych), którzy są zainteresowani świadomym zarządzaniem własną karierą w obszarze zakupów.