Kiedy warto zmienić pracę?

Kiedy warto zmienić pracę? | Big Fish Sp. z o.o.
31.08.2017

Kiedy warto zmienić pracę?

Jeszcze kilka lat temu osoby często zmieniające pracę (częściej niż 1x na 3- 4 lata) były (nie zawsze moim zdaniem słusznie) posądzane o brak lojalności wobec pracodawcy, brak długoterminowego zaangażowania, czasami nawet o brak umiejętności współpracy czy też dostosowania.

Zdarzało się tak, że wielu pracowników obawiało się zmienić prace przed terminem 1 roku, gdyż wyobrażali sobie, że bardzo trudno będzie im znaleźć nową, a w szczególności przedstawić podczas rozmowy rekrutacyjnej, realny z ich punktu widzenia powód zmiany pracodawcy.

Czasy po woli się zmieniają (oczywiście wszystko zależy od podejścia osoby odpowiedzialnej za ocenę potencjalnego kandydata) – wraz z wejściem na rynek pracy tzw. pokolenia milenialsów (pokolenia Y), które określa się jako mniej lojalne wobec pracodawców oraz dużych brakach w dostępnej na rynku puli talentów, niskiemu bezrobociu, czyli jednym słowem nastaniem ery rynku kandydata (osobiście uważam, że nie w każdych obszarach zawodowych i nie we wszystkich regionach kraju).

Każdego z nas zapewne motywują różne czynniki, nie wszyscy są chętni do zmian pracodawcy i mają do tego pełne prawo, czasami jednak różne uwarunkowania zmuszają nas do zmiany. Warto zatem obserwować: to co dzieje się w organizacji i na rynku, na którym funkcjonuje oraz „obserwować” siebie – czyli jak praca wpływa na nasz ogólny życiowy dobrostan.

Kiedy tak rozpocząć aktywne poszukiwania nowej pracy na poważnie?

Zazwyczaj doskonale wiemy lub czujemy, że w organizacji nie dzieje się zbyt dobrze, lecz staramy się nie przejmować lub też przeczekać złą passę. Racjonalizujemy swoją, poniekąd bierną postawę, a tak naprawdę obawę przed zmianą. Polecam aktywne poszukiwanie nowego pracodawcy zanim będzie za późno.

Na co warto być wyczulonym? Jakie symptomy jasno pokazują, że czas na zmiany? Warto przeanalizować kilka czynników: rynek (czyli czynniki zewnętrzne), firma (czyli czynniki wewnątrz organizacyjne), ja (czyli jak organizacja wpływa na jakość mojej pracy i ogólny stan mojego zadowolenia zawodowego).

Do analizy zewnętrznej (otoczenia rynkowego naszej organizacji) polecam narzędzie PESTLE. Zastanów się jakie czynniki zewnętrzne (polityczne, ekonomiczne, socjologiczne, technologiczne, prawne i środowiskowe) mogą negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie firmy, w której pracujesz – przykłady poniżej.

RYNEK –  czynniki zewnętrzne (PESTLE):

 1. Polityczne – zmiany w politycznych uwarunkowaniach mających wpływ na funkcjonowanie organizacji (np. wprowadzenie ustaw hamujących możliwości wzrostu lub dalszego funkcjonowania, zmiany w systemie podatkowym, zmiany w procesie rejestracji i wprowadzania na rynek produktów i usług, zmiany w przepisach zatrudniania pracowników, istotne zmiany po wyborach i zmiany w trendach politycznych), lobbing, korupcja, biurokracja, konflikty zbrojne mające wpływ na funkcjonowanie organizacji lub jej kluczowych dostawców. W mojej karierze headhuntera i coacha kariery zdarzało mi się poznać rozgoryczonych pracowników spółek skarbu Państwa, którzy czuli się zaskoczeni zmianami wprowadzanymi przez nowe władze spółek. Ważne, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że jeśli decydujemy się na pracę w spółkach skarbu państwa, to nasza sytuacja może stać się niepewna po wyborach parlamentarnych.
 2. Ekonomiczne – zmiany w wysokości inflacji, stóp procentowych, kursach wymiany walut, w możliwościach finansowana (dostęp do kredytów), embarga, recesja, sezonowość etc. Niesprzyjające trendy rynkowe: zmniejszający się popyt na rynku na produkty/ usługi oferowane przez organizację – brak nowych wdrożeń. Tendencyjne spadki akcji firmy na giełdzie (jeśli jest notowana).
 3. Zmiany socjologiczne/ społeczne mające negatywny wpływ na organizację np. demografia, zmniejszony popyt na niektórych rynkach ze względu na zjawisko „sharing economy” – gospodarki współdzielenia, zmiany w trendach społecznych mające wpływ na zachowania konsumenckie, wizerunek marki organizacji, kwestie etyczne, opinie
  i zachowania klientów, styl życia.
 4. Zmiany technologiczne mające negatywny wpływ na organizację np. wysokie bariery wejścia w nową technologię, dojrzałość używanej technologii, prawo związane
  z adaptowaniem technologii, wzrost konkurencyjnej technologii, kwestie związane
  z prawem intelektualnym.
 5. Zmiany w prawie mające istotny wpływ na funkcjonowanie organizacji np. zmiany
  w prawie pracy, prawie konsumenta, prawie konkurencji, normach bezpieczeństwa, normach środowiskowych, podatkach, imporcie/ eksporcie, prawie intelektualnym jw.
 6. Zmiany środowiskowe mające wpływ na funkcjonowanie organizacji np. redukcja emisji dwutlenku węgla/ zrównoważony rozwój, (kluczowe w niektórych typach biznesu np. turystka, rolnictwo, produkcja żywności, budownictwo).

Analiza Pestle jest narzędziem używanym w zarządzaniu, ale nie jest jedynie zarezerwowana dla wyższej kadry menedżerskiej. W prostym wydaniu może ją przeprowadzić tak naprawdę każdy, kto obserwuje rynek. Organizacja w której pracujemy nie funkcjonuje w próżni – na jej sukcesy lub porażki mają wpływ czynniki zewnętrzne. Dzięki obserwacji uwarunkowań rynkowych, możemy zareagować zawczasu.  

Jakie czynniki wewnętrzne mogą wpłynąć negatywnie na naszą dalszą karierę w firmie? Zachęcam do zastanowienia się nad poniższymi czynnikami.

FIRMA –  czynniki wewnętrzne:

 1. Firma przestaje być konkurencyjna na rynku (produkt/usługa- technologia, patenty, marka, jakość, cena, dostępność).
 2. Strategia firmy/ model biznesowy przestaje być adekwatny do uwarunkowań rynkowych.
 3. Obserwujesz spadek dochodów netto firmy.
 4. Firma traci klientów.
 5. Słyszysz o restrukturyzacji lub też firma przechodzi przez kolejną restrukturyzację.
 6. Słyszysz pogłoski o przejęciu firmy przez inną.
 7. Obserwujesz zwolnienia.
 8. Podwyżki i awanse są od dłuższego czasu wstrzymane.
 9. Wewnętrzne rekrutacje zostają wstrzymane.
 10. Menedżerowie wyższego szczebla odchodzą.
 11. Firma nie płaci dostawcom na czas.
 12. Obserwujesz, że planowane inwestycje są odsuwane w czasie lub wstrzymywane.
 13. Obserwujesz, że firma przenosi coraz więcej procesów biznesowych do krajów niskich kosztów.

Poza analizą zewnętrzną (PESTLE) oraz wewnętrzną, równie ważne jest zastanowienie się nad tym jak organizacja, w której pracujemy wpływa na nasze ogólne samopoczucie. Zastanów się czy doświadczasz poniższych sytuacji.

TY –  czynniki osobiste  

 1. Nie lubisz ludzi, z którymi musisz pracować i swojego szefa.
 2. Odczuwasz ogromny stres i napięcie związane z pracą. Czujesz się nieszczęśliwy w pracy.
 3. Twoje pomysły nie są zauważane.
 4. Nudzisz się w pracy i czujesz, że się nie rozwijasz i nie uczysz się niczego nowego – praca jest rutyną.
 5. Jesteś lub stajesz się ofiarą mobbingu.
 6. Twoje odpowiedzialności się zwiększyły, ale nie znalazło to odzwierciedlenia
  w Twojej pensji.
 7. Czujesz, że nie wykorzystujesz w pełni swojego potencjału i nie widzisz możliwości, żeby go wykorzystać.
 8. Kultura organizacyjna jest toksyczna.
 9. Stres w pracy jest tak duży, że odbija się na Twoim zdrowiu.
 10. Praca lub też zachowania w organizacji są niespójne z Twoimi wartościami.
 11. Twoje wynagrodzenie jest niższe niż rynkowe (rynek na tego typu stanowiskach oferuje wyższe wynagrodzenia).
 12. Czujesz się wypalony zawodowo.
 13. Myślisz już o zmianie pracy.
 14. Nie otrzymujesz informacji zwrotnej.
 15. Firma nie inwestuje w rozwój pracowników i/ lub nie zachęca ich do rozwoju.
 16. Zostajesz pomijany w awansie bez konkretnych przyczyn.
 17. Jest prawdopodobne, że firma zmieni swoją siedzibę i wiesz, że nie będzie to dla Ciebie możliwe, żeby pracować w nowej lokalizacji.
 18. Przestajesz ufać swojemu szefowi i organizacji.

Polecam cykliczne przeprowadzanie powyższych analiz. Pamiętajmy, że to my jesteśmy odpowiedzialni za naszą karierę a nie nasz pracodawca.

Znalezienie nowej pracy w zależności od naszych kompetencji i sytuacji na rynku pracy, może zająć od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy.

Zachęcam do rozwoju kompetencji biograficznej – tj. umiejętności tworzenia własnego życia i rozwoju. Dzięki niej bowiem zwiększamy swoją szansę na osiągnięcie lub utrzymanie określonej jakości życia (Prof. Psychologii Zbigniew Pietrasiński).

Przeczytaj także, jak znaleźć motywację do zmiany pracy, kiedy zdecydować się na własny biznes i sprawdź 5 rzeczy, które powinieneś zrobić przed zmianą pracy.

Źródła:

http://wethecrowd.pl/czym-naprawde-sharing-economy/

https://www.forbes.com/pictures/eeji45emgkh/airbnb-snapgoods-and-12-more-pioneers-of-the-share-economy/#34d82f4c52cf

http://www.businessinsider.com/the-on-demand-economy-2014-7?IR=T

https://www.forbes.com/sites/larryalton/2016/12/30/4-ways-the-on-demand-economy-is-changing-the-face-of-business/2/

http://www.infor.pl/prawo/praca/mobbing/274123,Na-czym-moze-polegac-mobbing.html

https://www.forbes.com/sites/williamvanderbloemen/2016/03/16/4-warning-signs-you-have-a-toxic-company-culture/#d78509b611e8

https://www.inc.com/angelina-zimmerman/5-signs-you-know-its-time-to-walk-out-the-door.html