Jak wybrać najlepszego pracodawcę w czasach rynku pracownika?

Jak wybrać najlepszego pracodawcę w czasach rynku pracownika? | Big Fish Sp. z o.o.
02.10.2017

Jak wybrać najlepszego pracodawcę w czasach rynku pracownika?

Stopa bezrobocia wg GUS sierpniu wynosiła 7%, obserwując rynek pracy można odnieść wrażenie, że faktycznie o pracowników jest trudno a globalnie patrząc w przyszłości będzie jeszcze trudniej*. Nastały dobre czasy na zmianę pracodawcy, choć w niektórych branżach i zawodach – rynek pracownika nie jest żadną nowością.

Zanim zdecydujemy się na zmianę pracodawcy warto dokonać gruntownej analizy. Fakt jest faktem, że ostatnie trendy mówią o tym, że pracę będziemy zmieniali coraz częściej i najprawdopodobniej u nowego pracodawcy nie pozostaniemy do emerytury. Zachęcam jednak do podejmowania trudu kształtowania własnej ścieżki zawodowej i świadomych wyborów przyszłych pracodawców. Pamiętajmy, że to my jesteśmy odpowiedzialni za nasze decyzje zawodowe. Z mojego doświadczenia headhuntera i coacha kariery wynika, że sporo decyzji zawodowych jest podejmowanych dość emocjonalnie i nie zawsze trafnie. Każdy z nas popełnia błędy i osobiście jestem zdania, że „trzeba iść do przodu a nie płakać nad rozlanym mlekiem”. Zmiana pracodawcy zawsze kojarzy się z ryzykiem, ale ryzyko możemy minimalizować m. in poprzez zebranie i przeanalizowanie danych.

Wybór najlepszego pracodawcy na co zwrócić uwagę?

Analizując ofertę pracodawcy, warto rozpocząć od zdefiniowania co dla nas jest najważniejsze na nowym stanowisku. Poniżej przedstawiam kilka obszarów, które warto rozważyć:

Stanowisko/ rola zawodowa:

1. W jakim stopniu to stanowisko jest zbieżne z moim planem kariery?
2. W jaki sposób to stanowisko może się przyczynić do kolejnej zmiany w mojej karierze?
3. Czy będzie to dla mnie awans poziomy czy pionowy ?
4. Czy jest to nowe stanowisko? Dlaczego powstało?/Co stało się z moim poprzednikiem?
5. Czego mogę się nauczyć piastując to stanowisko ?
6. Jakie kompetencje „transferowalne” rozwinę piastując to stanowisko (np. komunikacja, zarządzanie zespołem, zarządzanie projektem, zdolności analityczne, przywództwo, zarządzanie rozproszonym zespołem, zarządzanie konfliktami, umiejętności prezentacji, strategiczne myślenie, zarządzanie ryzykiem etc.)?
7. Jakich kompetencji mi brakuje w piastowaniu tego stanowiska? (W jakim stopniu ich brak wpłynie na realizację celów? Jak planuję zapełnić luki kompetencyjne?)
8. Jaka będzie moja wartość dodana w organizacji? / Co o niej przesądzi?
9. Jakie są główne cele na tym stanowisku? Jak będą mierzone? Czy są możliwe do osiągnięcia i wystarczająco ambitne?
10. Jakie są typowe problematyczne sytuacje, z którymi będę musiała/ musiał się zmierzyć?
11. Jakim ewentualnie zespołem będę zrządzała/ zarządzał. Co o nim wiem?
12. W jakim zespole będę pracował/ pracowała – co o nim wiem?

Pracodawca/ organizacja:

13. Dlaczego chcę pracować dla tej firmy/ organizacji?
14. Jaka jest kultura organizacji?
15. Jakie są opinie o firmie?
16. Jaki jest poziom fluktuacji w organizacji (odejścia pracowników)? Z czego on wynika?
17. Jaka jest misja, wizja i wartości firmy – czy są zbieżne z moimi?
18. Jaki jest styl zarządzania w organizacji (np. jakie inicjatywy są mile widziane, w jaki sposób rozwiązuje się konflikty, w jaki sposób przełożony motywuje zespół, czy istnieje ocena roczna/ kwartalna? Jak często udzielana jest informacja zwrotna?)
19. Jaka jest ogólna strategia organizacji? (czy odpowiada na trendy rynkowe i w jakim stopniu uwzględnia konkurencję).
20. Czy i w jaki sposób firma się rozwija (rozwój organiczny czy rozwój poprzez akwizycję)?

Rozwój:

21. Czy podejmując to stanowisko będę miał/ miała dostęp do nowych systemów/ technologii (jakich)?
22. Czy podejmując to stanowisko będę miał/ miała dostęp do nowej wiedzy?
(w jakiej postaci: szkolenia/studia, coaching/ mentoring/ dzielenie się najlepszymi praktykami, konferencje).
23. Czy to stanowisko pozwoli mi na rozwinięcie sieci kontaktów / w jakich obszarach?
24. Jaką to stanowisko daje mi możliwość dalszego rozwoju wewnątrz organizacji?
25. Czy to stanowisko może przyczynić się do mojego osobistego rozwoju (np. praca w międzykulturowym środowisku/ praca na poziomie regionalnym/ globalnym, przeprowadzka do innego miasta/ kraju)?
26. Jakie są główne wyzwania na tym stanowisku?

Inne aspekty:

27. Jakie wynagrodzenie jest oferowane na tym stanowisku? (czy jest zbieżne z moimi oczekiwaniami? Jak ta oferta plasuje się do wynagrodzeń oferowanych na rynku?)
28. Jakie są dodatki do pensji?
29. Czy lokalizacja firmy jest dla mnie dogodna?
30. Jakie są godziny pracy/ czy pracodawca oferuje elastyczny czas pracy?
31. Jak wygląda środowisko pracy?
32. Jaki jest % podróży służbowych?
33. Czy ta zmiana będzie miała jakikolwiek negatywny wpływ na moje życie osobiste?

Pomyśl o innych aspektach mających wpływ na Twoje samopoczucie w pracy.

Skąd zdobyć te wszystkie informacje?

Część informacji można zdobyć podczas interview z pracodawcą. Zazwyczaj pod koniec rozmowy rekrutacyjnej mamy czas na zadawanie własnych pytań, często też przechodzimy przez kilka etapów rozmów rekrutacyjnych – na każdym z nich możemy zadawać pytania. Warto również przeanalizować informacje w Internecie (strona firmy, doniesienia prasowe, opnie o pracodawcach). Zachęcam również do skorzystania z tzw. „informacyjnego interview” często używanego przez amerykanów. W skrócie, jest to rozmowa z osobą pracującą obecnie lub w przeszłości pracującą w firmie, która nas interesuje. Informacyjne interview to również rozmowa z osobą piastujące stanowisko, które nas interesuje (niekoniecznie pracująca w organizacji, w której chcemy pracować). Podczas takiej rozmowy warto zadać kilka pytań spośród podanych wyżej lub ułożonych samodzielnie. Oczywiście sprawa jest dość prosta jeśli dobrze znamy naszego rozmówcę. Jeżeli nie znamy nikogo pracującego w rozpatrywanej przez nas organizacji, to warto podpytać znajomych lub/i rodzinę, skorzystać ze swojej zawodowej sieci kontaktów lub też po prostu postarać się bezpośrednio nawiązać kontakt z pracownikiem firmy (np. poprzez GoldenLine).

W takim przypadku polecam następujące:

– otwarcie napisać, o co nam chodzi (rozważamy rozpoczęcie pracy w tej organizacji),
– wysłać wcześniej pytania, dostosować się do czasu i formy, jaki zaproponuje ta osoba (np. spotkanie, telefon, odpowiedź pisemna), czyli nie nadużywać czasu tej osoby,
– zachować dobre maniery, czyli np. potwierdzić, że jeśli w przyszłości nasz interlokutor chciałaby się czegoś dowiedzieć z zakresu, który znamy, to służymy pomocą.

Podkreślam – pytajmy o konkrety, nie zadawajmy pytań ogólnych, na które nie sposób odpowiedzieć np. „czy dobrze się tam pracuje” (co to znaczy dobrze?).

Na koniec…

Mądrzejsi o dodatkowe informacje po prostu dokonajmy wnikliwej analizy firmy i samego stanowiska. Zastanówmy się co jest dla nas priorytetowe a co możemy sobie „odpuścić”.
Zmiana pracy jak każda zmiana niesie ze sobą pewien ładunek stresu, ale umiejętnie podchodząc do tematu możemy sobie ten stres obniżyć. Badania pokazują*, że osoby, które częściej zmieniają pracę zarabiają w ciągu całej kariery zawodowej więcej niż osoby, które pracodawców nie zmieniają. Warto zatem „oswoić zmianę” pracodawcy.

Przeczytaj także, jak wybrać najlepszego pracodawcę oraz jak zdobyć informacje o przyszłym pracodawcy.

Źródła:
*”The workforce crisis of 2030- and how to start solving it now”. https://www.ted.com/talks/rainer_strack_the_surprising_workforce_crisis_of_2030_and_how_to_start_solving_it_now?utm_campaign=social&utm_medium=referral&utm_source=facebook.com&utm_content=talk&utm_term=business
*”Employees who stay in companies longer than two years get paid 50% less”
https://www.forbes.com/sites/cameronkeng/2014/06/22/employees-that-stay-in-companies-longer-than-2-years-get-paid-50-less/2/#510835b86260
*Informational Interviewing
https://career.berkeley.edu/Info/InfoInterview