Big Fish
Oceniamy, kreujemy, rozwijamy
  • Bog Fish - Doradztwo
  • Big Fish - Szkolenia
  • Big Fish - Career Management


Aktualności

Kupiec/Starszy Kupiec - Produkcja - Poznań

  • 29.06.2017

Kupiec/Starszy kupiec Produkcja Wielkopolskie PL16-R530-S02

Nasz Klient jest największym na świecie producentem łożysk tocznych, opraw łożyskowych, oraz części i przyrządów służących do łożyskowania. Posiada 110 fabryk w 28 państwach (w tym w Polsce). Firma posiada własne instytuty badawcze oraz wprowadza na rynek nowe standardy i typy łożysk tocznych.

Cel stanowiska:

Dokonywanie zakupów operacyjnych dla zakładu. Wspieranie wdrożenia wyników zaopatrzenia strategicznego w zakładzie i promowanie wydajności operacyjnej. Ścisła współpraca z klientami wewnętrznymi oraz wykonywanie czynności związanych z zakupami kategorii produktów unikalnych dla zakładu. Wdrażanie kontraktów, umów i nowych procesów. Uczestnictwo oraz rozwój skutecznych, standaryzowanych procesów P2P.

Zakres odpowiedzialności:

• Dokonywanie zakupów zgodnie z ustaloną strategią oraz postanowieniami ramowymi:

- prowadzenie negocjacji i podpisywanie umów z dostawcami

- koordynowanie redukcji kosztów zakupowych lub projektów oszczędnościowych z dostawcami

- ocena zapotrzebowania na zakupy i identyfikacja źródeł dostaw w przypadku zakupów na rynku lokalnym (zakupy jednorazowe typu spot),

- wspieranie klientów wewnętrznych w zakresie modyfikacji oryginalnych zapytań (jeżeli istnieją alternatywy bardziej oszczędne lub w inny sposób korzystniejsze),zapewnienie wsparcia i wskazówek na wszystkich etapach cyklu zaopatrzenia,

- praca z użytkownikami końcowymi i dostawcami w celu rozwiązywania problemów,

- stałe śledzenie efektywności dostawcy zgodnie ze zdefiniowanymi aspektami QCDIM oraz korekta zidentyfikowanych odchyleń,

- wybór kontraktów/dostawców dla kategorii produktów unikalnych dla zakładu w celu realizacji zamówień zgodnie ze zdefiniowaną strategią i umowami,

- okresowa weryfikacja aktualności dokumentacji jakościowej dostawców (QS, porozumienia jakościowe, SKF CSR, CoC),

- przygotowywanie i ocena aktualności dokumentacji jakościowej obszaru zakupów

- nadzór i koordynacja procesu uruchomień u dostawców (PPAP, APQP, zamówienia na pierwszą partię, zwolnienie PPAP),

• Uczestnictwo w globalnych i regionalnych strategicznych projektach zaopatrzeniowych:

- dostarczanie danych rynkowych i informacji dotyczących kategorii produktów unikalnych dla zakładu globalnym strategicznym zespołom zaopatrzeniowym,

- ocena kompletności i istotności RFI/RFP dla unikalnych kategorii produktów,

- uczestnictwo w ocenie i wyborze określonych dostawców PL/BU.

• Praca w ścisłej współpracy z Menedżerem Globalnym i Menedżerem ds. Zakupu dla Jednostki Biznesowej oraz użytkownikami końcowymi w celu zapewnienia lokalnej akceptacji i wdrożenia strategii zaopatrzeniowej

• Śledzenie kluczowych wskaźników efektywności dotyczących zapewnienia przez dostawców i klientów wewnętrznych zgodności z kontraktem.

• Definiowanie i podejmowanie działań korygujących mających na celu poprawę zgodności z kontraktami.

• Wspieranie Biznesplanu Zakupów, Prognoz i Wyliczeń Kosztów Standardowych.

• Wspieranie wdrażania nowych procesów i systemów, QCDIM, NSDC, CSR oraz wymagań dotyczących zrównoważonego rozwoju. Wspieranie zakładu produkcyjnego we wdrażaniu NSDC.

Oczekiwania:

• Wykształcenie wyższe – preferowane techniczne lub ekonomiczne

• Min 2/3 lata doświadczenia w zakupach oraz planowaniu w środowisku produkcyjnym

• Doświadczenie w pracy w systemie SAP

• Umiejętność pracy w zespole

• Komunikatywność

• Praktyczna umiejętność opracowywania analiz i raportów

• Umiejętności negocjacyjne

• Dobra znajomość języka angielskiego

Zainteresowani kandydaci są proszeni o przesłanie CV na adres: michalpiatkowski@e-bigfish.com

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.