Big Fish
Oceniamy, kreujemy, rozwijamy
 • Bog Fish - Doradztwo
 • Big Fish - Szkolenia
 • Big Fish - Career Management


Aktualności

Szkolenie: Zarządzanie kategorią zakupową 28-29.06.2018 r. Warszawa

 • 20.04.2018

Kompleksowy program szkoleniowy, podczas którego szczegółowo omawiamy proces zarządzania kategorią. Proponujemy szereg istotnych analiz, które należy przeprowadzić w celu stworzenia efektywnej strategii zakupowej danej kategorii. Pokazujemy również w jaki sposób prezentować strategię zakupową oraz raportować oszczędności. Poruszymy również temat zarządzania ryzykiem w definiowaniu strategii.

I. Analiza otoczenia wewnętrznego:

 • Opportunity analysis (analiza potencjału/możliwości/trudności);
 • Analiza STP (sytuacja/target/propozycja);
 • Mapowanie klienta wewnętrznego (określenie zachowań klienta wewnętrznego w stosunku do proponowanych zmian);
 • Quick wins (osiągnięcie szybkich oszczędności);
 • Wymagania biznesu (czas dostawy, koszt, ciągłości dostaw, innowacyjność, jakość, poziom obsługi, inne);
 • Hierarchizacja potrzeb (pomaga określić zawartość i szczegółowość strategii oraz ranking ważności);
 • Zbieranie informacji wewnętrznych i zewnętrznych;
 • Model kosztowy;
 • TCO (Całkowite koszty posiadania);
 • Value chain analysis (Analiza łańcucha wartości).

II. Analiza otoczenia zewnętrznego:

 • Analiza PESTLE;
 • Mapa technologii (monitorowanie rozwoju technologicznego kategorii);
 • Analiza kupujących i sprzedających;
 • Matrix dostawców;
 • Analiza 5 sił Portera;
 • Analiza SWOT;
 • Weryfikacja i wnioskowanie poszczególnych analiz otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego.

III. Opracowanie strategii zakupowej:

 • Przygotowanie strategii zakupowej;
 • Macierz Kralijca;
 • Szachownica At Kearney;
 • Propozycja i ocena opcji strategicznych;
 • Risk & business continuity plan (zarządzanie ryzykiem);
 • Plan komunikacji.

IV. Wprowadzenie strategii zakupowej:

 • Terminarz działalności – project management;
 • Podsumowanie informacji o dostawcach i ofertach;
 • Planowanie negocjacji;
 • Przeprowadzenie procesu negocjacji;
 • Decyzje w sprawie ulokowania biznesu;
 • Negocjacjie – umowa handlowa & serwisowa.

V. Continuous improvement (ciągłe doskonalenie):

 • Dokumentacja uzyskanych oszczędności;
 • Monitorowanie wydajności dostawców;
 • Kontynuacja procesu ciągłego doskonalenia;
 • Lean Sourcing, Process Saving.

Prowadząca:

Renata Olszewska

Związana z zakupami oraz zarządzaniem operacyjnym od ponad 15 lat. Doświadczenie zdobyte w zakupach produkcyjnych, nieprodukcyjnych, usługach w wiodących międzynarodowych korporacjach FMCG na stanowiskach managerskich m.in.: Sourcing Manager w firmie Twinings, Purchasing Manager PZ Cussons, EMEA Commodity Manager Avon. Praktyk i ekspert. Zajmowała się e-zakupami, sourcingiem strategicznym, procedurami i ogólną polityką zakupową. Zarządzała różnymi kategoriami zakupów skupiając się na sourcingu, negocjacjach i wdrażaniu nowych dostawców. Posiada uprawnienia Audytora Wiodącego CSR.

Informacje organizacyjne:

Najbliższy termin szkolenia: 24-25.05.2018 r. pełna grupa (możliwość wpisania na listę rezerwową), 28-29.06.2018 r. (rekrutacja w toku)

Czas trwania: 2 dni

Miejsce szkolenia: Warszawa

Koszt uczestnictwa: 1800 netto + 23 % VAT

Osoba kontaktowa: michalpiatkowski@e-bigfish.com  505-045-645