Big Fish
Oceniamy, kreujemy, rozwijamy
 • Owoce morza
 • Budynki
 • Świat


Szkolenia

Negocjacje zakupowe (Procurement Negotiations)

 • Data szkolenia: 27.03.2019
 • Typ szkolenia: otwarte

Negocjacje zakupowe, choć nie są najważniejszą częścią pracy w zakupach, to stanowią jej istotny, końcowy element procesu. Podczas warsztatu przywiązujemy dużą wagę do etapu przygotowania do negocjacji – omawiamy najważniejsze narzędzia oraz metody wynikające wprost ze strategii kategorii. W drugiej części szkolenia skupiamy się na miękkich aspektach samego procesu negocjacyjnego m.in. psychologii negocjacji, diagnozie własnego stylu negocjacyjnego, pokonywaniu oporu partnera negocjacyjnego etc. Najbliższe terminy szkolenia w formie otwartej: 27-28.03 Warszawa, 06-07.06 Warszawa Jeśli tematyka Państwa zainteresowała, a nie ma ustalonej konkretnej daty szkolenia prosimy o informacje, możemy wziąć pod uwagę Państwa preferencje przy ustalaniu daty i miejsca szkolenia.

Proponowany program szkolenia

• Znaczenie komunikacji dla budowania satysfakcjonujących relacji.

• Komunikacja z pozycji 4 stylów poznawczych wg koncepcji FRIS – autodiagnoza własnego stylu i ćwiczenia nad dopasowaniem komunikatów do osób reprezentujących odmienne style poznawcze i komunikacyjne.

• Definiowanie celów zakupowych dla każdej kategorii.

• Sporządzenie planu i strategii zakupowej.

• Definiowanie metod i narzędzi zakupowych.

• Przedmiot zakupu. Specyfikacja, ilości, wielkości, specyfikacja.

• Zweryfikowanie rzeczywistych potrzeb zakupowych (np. na ile uzasadniona jest wysoka dokładność wykonania, specjalne procesy wytwarzania).

• Rozpoznanie głównych motywatorów i potrzeb psychologicznych, jakie się za nimi kryją (wg koncepcji NLP – stylów sortowania informacji).

• Sprawdzenie pozostałych warunków zakupowych.

• Przygotowanie się do negocjacji.

• Sprawdzenie pozycji swojej i dostawców.

• Pozycja konkurencyjna dostawców.

• Organizacja i przebieg spotkań i negocjacji z dostawcami.

• Zespół negocjacyjny i role jego członków w procesie negocjacji.

• Przygotowanie scenariuszy spotkania, postępowania (np. check listy, formularze).

• Przygotowanie założeń do negocjacji BATNA.

• Przygotowanie  danych, benchmarków, planów rozwoju.

• Przygotowanie matrycy negocjacji i potencjału – metoda, narzędzie, wynik.

• Przygotowanie argumentacji. 

 • sterowanie rozmową za pomocą pytań,
 • komunikacja językiem zalet i korzyści,
 • poszukiwanie rozwiązań.

• Identyfikacja najczęściej spotykanych postaw i reakcji.

• Sylwetka trudnego dostawcy -  analiza przyczyn oporu  (negatywne emocje, nawyki negocjacyjne, sceptycyzm, poczucie przewagi, nieakceptacja postaw, poglądów, stylu negocjowania).

• Pięć kroków pokonywania oporu dostawcy (wg modelu W. Ury).

• Techniki negocjacyjne – jak i kiedy stosować?

• Analiza i ćwiczenie ok. 25 technik wykorzystywanych przez wytrawnych negocjatorów).

• Zamykanie negocjacji.

 • formułowanie wyniku,
 • uzgadnianie dalszych kroków.

 

Szkolenie prowadzone przez dwóch terenerów!

Najbliższe terminy szkolenia w formie otwartej: 27-28.03 Warszawa, 06-07.06 Warszawa

Koszt udziału w szkoleniu 2 dniowym: 2600 zł netto za uczestnika

Jeśli tematyka Państwa zainteresowała, a nie ma ustalonej konkretnej daty szkolenia prosimy o informacje, możemy wziąć pod uwagę Państwa preferencje przy ustalaniu daty i miejsca szkolenia.

 

Trenerzy:

Roman Soczówka

 • Ponad 20 lat pracy w wielozakładowym przedsiębiorstwie energetycznym (Elektrociepłownie Warszawskie SA, od 2001 r. Vattenfall Heat Poland S.A.). Jako dyrektor działu zakupów był odpowiedzialny za budżet 1,0 – 1,4 mld zł netto/rok oraz za zarządzanie zespołem ok. 43 osób (kierownicy, kupcy wiodący, kupcy, analityk zakupowy, kupcy transakcyjni, magazynierzy).
 • Do jego głównych obowiązków należało zarządzanie obszarem centralnych zakupów w kategoriach: usługi budowlane, remontowe, inwestycyjne, modernizacyjne, materiały produkcyjne (części zamienne, maszyny, chemikalia) i nieprodukcyjne, surowce, usługi transportu kolejowego, zagospodarowania ubocznych produktów spalania.
 • Pełnił  rolę przewodniczącego wszystkich komisji przetargowych powołanych do przeprowadzenia zamówień publicznych w spółce. Posiada 2 letnie doświadczenie w pracy w PGNiG SA (sektor wydobywczy i paliwowy) na stanowiskach Z-ca Dyrektora Działu Zakupów i Dyrektor Działu Zakupów (budżet: do 4,0 mld zł netto/rok).
 • Główne obowiązki obejmowały opracowanie podstaw centralizacji funkcji zakupowej w Grupie kapitałowej PGNiG SA oraz wdrożenie nowej struktury organizacyjnej Dep. Zakupów opartej na specjalizacji działów kupujących. Wieloletni członek i przewodniczący Rady Zakupów przy PSML.
 • Wykładowca na SGH – Studia Podyplomowe dla Menedżerów Zakupów oraz w Akademii Leona Koźmińskiego  - studia Podyplomowe – Zarządzanie Zakupami.

 

Wisława Grabarczyk - Kostka

 

 • Psycholog biznesu, trener, coach, konsultant ds. rozwoju zasobów ludzkich z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym. Członek EATA (Europejskiego Stowarzyszenia Analizy Transakcyjnej - w trakcie certyfikacji międzynarodowej).
 • Specjalizuje się w szkoleniach z przywództwa, budowaniem relacji, rozwiązywania konfliktów, negocjacji i mediacji oraz efektywnej komunikacji, budowania relacji i zarządzania zmianą.
 • Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza oraz studiów podyplomowych Zarządzania Kadrami w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.
 • Posiada licencję Instituto Italiano di Programmazione Neurolinguistica i Mistrza Praktyka w Instytucie NLP w Warszawie. Doktorantka w Łódzkim Towarzystwie Naukowym.
 • Autorka wielu gier negocjacyjnych i metodologii do badania kompetencji negocjacyjnych dla Academy of Business Ernst & Young.
 • Jest recenzentem oraz redaktorem merytorycznym serii psychologicznych w Domu Wydawniczym REBIS. Doktorantka w Łódzkim Towarzystwie Naukowym.
 • Realizowała programy szkoleniowe z zakresu budowania relacji, efektywnej komunikacji i negocjacji dla m. in Autoliv, Browaru Fortuna, Ciber Poland, IBM Polska, Colian Jutrzenka, OBI, GEOPOZ, Cargill, Volkswagen Polska, Maspex, HILL International, Jeronimo, Bayer, Dovista.

 

 

Doskonalone kompetencje:

Zarządzanie relacjami z dostawcami

Analiza danych

Negocjowanie

Asertywność

Świadomość biznesowa

Opanowanie

Zarządzanie konfliktem

Krytyczne myślenie

Nastawienie na wynik

Komunikacja

 

 

 

Informacje organizacyjne

Kontakt

Michał Piątkowski - Recruitment and Training Project Manager
michalpiatkowski@e-bigfish.com

Zapisz się