Big Fish
Oceniamy, kreujemy, rozwijamy
  • Owoce morza
  • Budynki
  • Świat


Szkolenia

W zależności od Państwa zainteresowania oraz ilości osób pracujących w dziale zakupów/ Supply Chain, oferujemy szkolenia w formie zamkniętej oraz sesje szkoleniowo -coachingowe. Szkolenia miękkie, szkolenia dla kupców, szkolenia zakupowe, szkolenia negocjacyjne, zarządzanie kategorią, negocjacje, komunikacja, przywództwo.

Zarządzanie kategorią zakupową

Zdobycie wiedzy dotyczącej najlepszych praktyk w zarządzaniem kategoriami. Przećwiczenie narzędzi: PESTLE, 5 Sił Portera, SWOT, Macierz Kraijlica. Uporządkowanie/zdobycie wiedzy na temat przygotowywania, wdrażania i monitorowania efektów strategii zakupowych oraz komunikowania oszczędności.

Zaawansowane negocjacje w praktyce zakupowej

Poznanie własnego stylu negocjacyjnego: przygotowanie, negocjacje, zakończenie. Dobór odpowiedniej strategii i stylu w zależności od sytuacji i pozycji w procesie. Budowa struktury negocjacyjnej związanej z przygotowaniem do negocjacji. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie technikom manipulacji. Panowanie nad własnymi emocjami. Eliminacja błędnych nawyków i zachowań. Rozwiązywanie sytuacji patowych,...

Wprowadzenie do zakupów

Poznanie najlepszych praktyk z zakresu budowania zapytań ofertowych. Gdzie szukać oszczędności i jak dokonać oceny potencjału oszczędnościowego? Czynniki kosztotwórcze, zrozumienie całkowitych kosztów posiadania. Poznanie własnego stylu negocjacyjnego: przygotowanie, negocjacje, zakończenie. Dobór odpowiedniej strategii i stylu w zależności od sytuacji i pozycji w procesie. Budowanie i...

Przywództwo w Łańcuchu Dostaw

Rozwój umiejętności przywódczych. Autodiagnoza własnego stylu przewodzenia. Przećwiczenie formułowania i delegowania poleceń, tworzenia ocen pracowników. Rozwój umiejętności efektywnej komunikacji z zespołem, motywowania pracowników, myślenia strategicznego i podejmowania decyzji.

Analiza transakcyjna w praktyce

Udoskonalenie i zwiększenie świadomości  komunikacji. Podniesienie umiejętności rozwiązywania konfliktów i sytuacji problemowych. Praktyczne zastosowanie AT we współpracy i zarządzaniu , umożliwiające efektywny dobór narzędzi kierowniczych oraz sposobów komunikacji. Pogłębienie wglądu we własne działania zawodowe poprzez poznanie czynników motywujących, postaw życiowych, stylów uczenia się,...

Budowanie ścieżek karier

Zdobycie wiedzy na temat znaczenia i zasad budowania ścieżek kariery. Rozpoznawanie korzyści z motywowania pracowników poprzez budowanie ścieżek karier. Rozwój umiejętności rozpoznawania zasobów pracowników oraz wykorzystywania potencjału pracowników podczas planowania rozwoju firmy. Doskonalone kompetencje: Doskonalenie umiejętności zarządzania potencjałem  pracowników. Zdobycie wiedzy z obszaru planowania ścieżek...

Dokonywanie ocen i prowadzenie rozmów oceniających

Uściślenie wiedzy z zakresu celów i zasad wprowadzania systemu ocen okresowych, jego znaczenia dla motywowania i podnoszenia efektywności pracy oraz kształtowania postawy rozwojowej. Uzbrojenie w narzędzia prowadzenia rozmów oceniających. Trening praktycznego wykorzystania technik oceny. Dostarczenie wiedzy na temat potencjalnych błędów oceny. Umocnienie menedżerów w...

Efektywność własna

Nauczenie się rozpoznawania przyczyn i objawów stresu w pracy oraz poznania technik redukcji napięcia. Wypracowanie zachowań niwelujących narastanie sytuacji stresowych. Doskonalenie indywidualnych umiejętności w sferze zarządzania czasem i dysponowania energią. Doskonalone kompetencje: Rozwój osobisty, efektywność działania,  kontrola stresu, samoświadomość, komunikacja, współpraca, asertywność.

Inteligencja emocjonalna w działaniu

Doskonalenie umiejętności skutecznej komunikacji i kształtowania pozytywnych kontaktów z współpracownikami i otoczeniem. Kształtowanie postaw sprzyjających integracji zespołu i otwartości na innych oraz kreatywnego realizowania zadań. Wzmocnienie umiejętności zarządzania emocjami i rozwijania potencjału własnego i pracowników. Nabycie wiedzy na temat osobowości człowieka ze szczególnym...