Big Fish
Oceniamy, kreujemy, rozwijamy
  • Owoce morza
  • Budynki
  • Świat


Aktualności

Purchasing Manager (Dyrektor ds. zakupów) - Zachodniopomorskie

  • 01.01.1970

Purchasing Manager (Dyrektor ds. zakupów)

Woj. Zachodniopomorskie

Nr Ref. PL15-R265-S01

Nasz klient jest międzynarodowym producentem elementów grzejnych.

Cel stanowiska:

Raportując bezpośrednio do zarządu kandydat będzie odpowiedzialny za:

• Tworzenie, wdrożenie i przestrzeganie polityki zakupowej zapewniającej efektywne i terminowe pozyskiwanie komponentów do produkcji, materiałów nieprodukcyjnych, usług i narzędzi.

• Optymalizację zapasów, poziomu i kosztów zakupów.

• Zapewnienie optymalnych przepływów materiałowych.

Główne zadania:

• Stworzenie efektywnej organizacji procesu zakupów gwarantującej nawiązywanie

i utrzymywanie współpracy z wiarygodnymi dostawcami, spełniającymi wymagania m.in.

w zakresie terminowości, jakości, warunków płatności, zgodności z wymaganiami prawnymi.

• Inicjowanie i realizacja działań doskonalących.

• Opracowywanie i zapewnienie bieżących analiz oraz tworzenie strategii zakupów całej firmy,

w tym opracowywanie budżetu oraz prognoz.

• Ustanowienie zasad doboru i oceny dostawców pod kątem technicznym, finansowym

i jakościowym.

• Koordynacja zakupów z uwzględnieniem kompleksowego ujęcia dla wszystkich jednostek organizacyjnych (4 zakłady produkcyjne w Polsce w 2 lokalizacjach).

• Opracowanie, wdrożenie standardów postępowania przy definiowaniu, kwalifikowaniu

i ocenie dostawców oraz egzekwowanie ich przestrzegania, kontrolowanie efektywności.

• Udział w wyborze, negocjacjach, tworzeniu umów dla największych dostawców.

• Opracowanie i zatwierdzanie umów ramowych.

• Monitoring i analiza istotnych rynków surowcowych na świecie.

• Stworzenie narzędzi do monitorowania dostawców oraz skuteczności pracy kupców strategicznych.

• Zarządzanie podległym zespołem, efektywna współpraca z bezpośrednimi przełożonymi działów zakupów w zakładach.

Oczekiwania:

• Ok. 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej w międzynarodowym środowisku.

• Bardzo dobra znajomość j. angielskiego.

• Doświadczenie w strategicznym zarządzaniu kategoriami bezpośrednio produkcyjnymi.

• Doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu długoterminowymi relacjami z dostawcami.

• Wysokie umiejętności analityczne.

• Wysokie zdolności negocjacyjne, komunikacyjne, interpersonalne.

• Cechy przywódcze: wiarygodność, motywowanie, entuzjazm, myślenie strategiczne, decyzyjność, zorientowanie na sukces i wyniki.

• Wykształcenie wyższe – preferowane z zakresu handlu, logistyki.

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie cv na adres: michalpiatkowski@e-bigfish.com

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.