Big Fish
Oceniamy, kreujemy, rozwijamy
  • Owoce morza
  • Budynki
  • Świat


Aktualności

Specjalista ds. Zakupu surowca strategicznego (makulatury) Polska („Home Office”)

  • 19.12.2014

Specjalista ds. Zakupu surowca strategicznego (makulatury)

Polska („Home Office”)

PL14-R263-S01

Nasz klient jest jedną z liczących się firm papierniczych w Europie. Wytwarza papier workowy oraz papier do produkcji tektury falistej.

Główne zadania:

• Realizacja strategii zakupowej oraz działalności operacyjnej firmy;

• Zapewnienie dostaw surowca - makulatury na poziomie zgodnym z planem i budżetem spośród sieci handlowych i zakładów przemysłowych;

• Bieżąca analiza sytuacji na rynku surowców makulaturowych i stała kontrola ofert przedsiębiorstw konkurencyjnych;

• Pozyskiwanie nowych dostawców i utrzymywanie stałego kontaktu z dotychczasowymi partnerami handlowymi;

• Prowadzenie całości procesu zakupowego: od znalezienia dostawców, negocjacji handlowych, przygotowanie umów, po nadzór nad wykonaniem;

• Kontraktowanie, zakup i nadzór nad wykonywaniem usług zewnętrznych wykonywanych w sieciach na rzecz Spółki przez firmy i osoby trzecie;

• Optymalizacja kosztów zakupu surowca;

• Dbanie o dobrą jakość zakupionego surowca;

• Koordynowanie działań i współpraca ze spedycją i dostawcami w ramach realizacji dostaw;

• Raportowanie na potrzeby Spółki.

Oczekiwania:

• Wykształcenie wyższe – preferowane z zakresu handlu, logistyki;

• 4+ lat doświadczenia zawodowego na stanowisku przedstawiciela handlowego (B2B) w stabilnej międzynarodowej organizacji lub doświadczanie w zakupie surowca strategicznego (rynek dostawcy);

• Doświadczenie w budowaniu bazy klientów/ lub dostawców i zarządzaniu długookresowymi relacjami z klientami/ dostawcami;

• Umiejętność czytania i tworzenia umów handlowych;

• Umiejętności handlowe i negocjacyjne poparte samodzielnym zarządzaniem budżetem;

• Silna orientacja na rezultaty;

• Łatwość w nawiązywaniu kontaktów;

• Systematyczność, umiejętność planowania własnej pracy i branie odpowiedzialności za cały wynik pracy;

• Umiejętność podejmowania decyzji;

• Umiejętność zbierania informacji i kojarzenia faktów – wysokie umiejętności analityczne;

• Uczciwość;

• Prawo jazdy kat. B i gotowość do częstych podróży;

• Komunikatywna znajomość języka angielskiego;

• Znajomość pakietu MsOffice.

Mierniki oceny:

• Stopień realizacji okresowego planu dostaw i rytmiczność dostaw;

• Średnia cena dostarczonego surowca w odniesieniu do cen na rynku krajowym i zagranicznym;

• Prawidłowość prowadzonej dokumentacji;

• Jakość dostarczanego surowca;

• Zadowolenie dostawców ze współpracy ze spółką.

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie cv na adres: agnieszkapiatkowska@e-bigfish.com

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.